11 Ocak 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29590 (Mükerrer)

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 06/01/2016

Karar No  : 2016/1

Konu         : Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Maliye Bakanlığının 23/12/2015 tarihli ve 11007 sayılı yazısı dikkate alınarak; “Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)”ın kabulüne, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre karar verilmiştir.

 

Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)