10 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29589

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

3D İNCERTA BELGELENDİRME MÜHENDİSLİK GÖZETİM VE DENETİM LTD. ŞTİ.’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (MHG/2014-18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(MHG/2015-26)

MADDE 1 – 18/7/2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3D İncerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-18)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2530 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Postane Mah. Dr. Rüştü Nuran Sokak No:17 Kat:1-2 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan 3D İncerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Limited Şirketi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.