10 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29589

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA VERİCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK

DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(MHG/2012-08)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-25)

MADDE 1 – 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2012-08) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 22/10/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.