8 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29587

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

GSI SLV-TR KAYNAK TEKNOLOJİSİ TEST VE MESLEKİ GELİŞİM

MERKEZİ LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-24)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2617 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Çiğdem Mahallesi Gökkuşağı Sitesi Mavi Blok No:37-38 Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi Ltd. Şti., 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.