8 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29587

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

NOBO KALİBRASYON GÖZETİM DENETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN, OTOMATİK OLMAYAN TARTI

ALETLERİ YÖNETMELİĞİ (2009/23/AT) KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MSG-2014/12)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-2016/1)

MADDE 1 – 23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nobo Kalibrasyon Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MSG-2014/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.