7 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29586

YÖNETMELİK

Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.