6 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29585

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurullar tarafından kabul edilmesi durumunda, giremedikleri yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavları, ilgili kurullarca belirlenen tarihte yapılır. Ancak, öğrencinin mazeretinin zorunlu nedenlerle uzaması halinde yeni belirlenen bir tarihte yarıyıl sonu mazeret sınavı yapılır.”

“(4) Ara sınavlara, tabii afet, kendisinin, anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun hastalığı ya da ölümü, trafik kazası gibi mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilerin birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde mazeretlerini belgelemeleri halinde ve mazeretlerinin ilgili öğretim elemanınca kabulü üzerine öğretim elemanının uygun gördüğü tarih ve yerde mazeret sınavı yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2010

27723

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/7/2011

27987

2-

27/6/2012

28336

3-

27/6/2013

28690

4-

16/10/2014

29147

5-

16/6/2015

29388