6 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29585

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL

YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/1/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2011

28152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2013

28861