6 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29585

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

HAFİF YOLCU VE TİCARİ ARAÇLARDAN ÇIKAN EMİSYONLAR

(EURO 5 VE EURO 6) BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM

BİLGİLERİNE ERİŞİM KONUSUNDA MOTORLU

ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

((AT) 715/2007)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)’in 9 uncu maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) 1/1/2018 tarihinden itibaren tip onayı mevcut M1, M2 kategorisi ve N1 kategorisinin Sınıf I’inde yer alan araçlar, bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirleri ile ilgili mevzuata, Ek I’de yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 sınır değerlerine uygun değilse, emisyonlar veya yakıt tüketimi ile ilgili gerekçelerle, bu tür araçların tip onayı belgeleri ve uygunluk belgeleri geçerli kabul edilmez.

(10) 1/1/2018 tarihinden itibaren tip onayı mevcut N1 kategorisinde yer alan Sınıf II ve Sınıf III araç ile N2 kategorisine ait araçlar bu Yönetmeliğe ve uygulama tedbirleri ile ilgili mevzuata, özellikle Ek I’de yer alan Çizelge 2’de belirtilen Euro 6 sınır değerlerine uygun değilse, emisyonlar veya yakıt tüketimi ile ilgili gerekçelerle, bu tür araçların tip onayı belgeleri ve uygunluk belgeleri geçerli kabul edilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/4/2009

27207

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/3/2010

27527

2-

30/11/2010

27771

3-

5/1/2012

28164

4-

29/12/2012

28512