3 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29582

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki defa girebilir. Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci; güz ve bahar yarıyılları başında kayıt yenileme dönemlerinde bunu yazılı olarak ilgili enstitüye bildirir. Süresi dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Öğrenci belirlenen tarihte ve belirlenen jüri önünde yeterlik sınavına girmek zorundadır. Ders kredisini tamamlamış olsa bile, yeterlik sınavına girme şartlarını taşımayan öğrencinin, kayıt yenilediği yarıyılda/yarıyıllarda ders kaydı yaptırarak uzmanlık alan dersine yazılması gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2012

28379

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/2/2013

28552

2-

16/6/2015

29388