1 Ocak 2016 Tarihli ve 29580 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6655   Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/8350  Yükseköğretim Kurumlarına Ait İdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2015/8351  Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2015/8353  Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

2015/8354  Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’nin Defter Kayıtlarını 1/1/2016 Tarihinden İtibaren Türk Para Birimi Dışında Başka Bir Para Birimiyle Tutabilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

––  Başbakanlık ile İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri