31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579 (2. Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2015/8320

Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 19/12/2014 tarihli ve 2014/7090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 14/12/2015 tarihli ve 12388724 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                    Başbakan

            N. KURTULMUŞ                                             M. ŞİMŞEK                                            M. ŞİMŞEK                                           Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                                 Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı V.                        Başbakan Yardımcısı

                   L. ELVAN                                                   B. BOZDAĞ                                  S. RAMAZANOĞLU                                    V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                                        Adalet Bakanı                     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı               Avrupa Birliği Bakanı

                       F. IŞIK                                                         S. SOYLU                                              F. G. SARI                                        M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                           Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                                B. ALBAYRAK                                       A. Ç. KILIÇ                                                F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı            Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

               B. TÜFENKCİ                                                     E. ALA                                                C. YILMAZ                                               M. ÜNAL

    Gümrük ve Ticaret Bakanı                                   İçişleri Bakanı                                    Kalkınma Bakanı                            Kültür ve Turizm Bakanı

                                          N. AĞBAL                                                      N. AVCI                                                               İ. YILMAZ

                                       Maliye Bakanı                                         Millî Eğitim Bakanı                                         Millî Savunma Bakanı

                                         V. EROĞLU                                         M. MÜEZZİNOĞLU                                                 B. YILDIRIM

                            Orman ve Su İşleri Bakanı                                    Sağlık Bakanı                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Ekler için tıklayınız