31 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29579

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :  2015/114

İşyeri                   :  Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

                                Atatürk Hava Limanı Karşısı İDMT A 3 Blok Kat:2-3

                                Yeşilköy Bakırköy/İSTANBUL

SGK Sicil No       :  1134157.034

Tespiti İsteyen    :  İşveren

İnceleme              :  Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde yapılan işlerin “elektronik ortamda para toplama faaliyeti” olması nedeniyle, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 09 sıra numaralı “Banka, finans ve sigorta” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 09 sıra numaralı “Banka, finans ve sigorta” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.