30 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29578

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No             :  2015/112

İşyeri                   :  Karhan Gümrük Taşeronluğu Tahmil Tahliye ve Nakliye Tic. Ltd. Şti.

                                Marmara Mah. Limanlar Yolu Cad. No:53 Beylikdüzü/İSTANBUL

SGK Sicil No       :  1032652.034,1033207.034

Tespiti İsteyen    :  Liman-İş Sendikası

İnceleme              :  Karhan Gümrük Taşeronluğu Tahmil Tahliye ve Nakliye Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde yapılan işlerin, gemilerin karaya yanaşması ve ayrılması aşamasında halatların bağlanması ve çözülmesi, konteynerlerin üst üste bağlanmasını sağlayan kilit mekanizmalarının takılması ve sökülmesi, istifteki konteynerlerin sabitlenmesi ve çözülmesi, gemi üzerinde bulunan serdümenler vasıtasıyla konteynerlerin yüklenmesi sırasında koordinasyonun sağlanması nedeniyle, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Karhan Gümrük Taşeronluğu Tahmil Tahliye ve Nakliye Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.