29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2011

28152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/2/2014

28904