29 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29577

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2016” ibaresi “31/12/2016” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2015

29371