27 Aralık 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29575

YÖNETMELİK

Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “A1, A2, B1, B2, C1 ve C2” ibaresi “A1, A2, B1, B1+, B2 ve B2+” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2014

29092

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/11/2015

29535