27 Aralık 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29575

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE DAMGALAMA

ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik; uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, tartı aletleri, areometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, su haricindeki sıvıların ölçüm sistemleri, su satış pompaları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, egzoz gazı ölçme cihazları, takograf cihazları,  motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz sayaçları, sıvıların veya gazların kütlesel ölçümünü yapan sistemler ile demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarının ilk, periyodik ve stok muayeneleri sonunda damgalanan veya damga yerine belge verilenler ile elektrik, su ve gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonlarının ilk ve periyodik muayenelerinden alınacak ücretleri kapsar.

Birinci fıkrada belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinden aşağıda verilen ücretler alınır.

 

MUAYENE VE DAMGALAMA ÜCRETLERİ

 

ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ

ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)

1 UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

 

1.1 Sınıf I Uzunluk Ölçüleri

 

1.1.1 Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil)

56 Kr

1.1.2 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar

86 Kr

1.2 Sınıf II ve Sınıf III Uzunluk Ölçüleri

 

1.2.1 Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil)

39 Kr

1.2.2 Anma uzunluğu 2 metre - 5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil)

39 Kr

1.2.3 Anma uzunluğu 5 metre - 20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil)

48 Kr

1.2.4 Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar

56 Kr

1.3 Tek parçalı veya katlanabilir uzunluk ölçüleri (1 metre – 2 metre)

56 Kr

2 HACİM ÖLÇEKLERİ

 

2.1 Yağ ölçekleri

 

2.1.1 Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil)

71 Kr

2.1.2 Hacmi 2 litre - 5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil)

1,3 TL

2.1.3 Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar

 3,2 TL

2.2 Ölçü Kapları (Akaryakıtlar için)

 

2.2.1 Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil)

4,8 TL

2.2.2 Hacmi 20 litre olanlar

 7,9 TL

2.2.3 Hacmi 50 litre - 100 litre olanlar (100 litre dâhil)

13,4 TL

2.2.4 Hacmi 100 litreden fazla olanlar

26,9 TL

2.3 Kuru Daneli Madde Ölçekleri

 

2.3.1 Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil)

95  Kr

2.3.2 Hacmi 10 litre - 50 litre olanlar (50 litre dâhil)

1,3 TL

2.3.3 Hacmi 100 litre olanlar

1,9 TL

3 ŞİŞELER

 

3.1 Beher Kalıp İçin

399,2 TL

4 KÜTLE ÖLÇÜLERİ

 

4.1 M3, M2 Sınıfı Kütleler

 

4.1.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)

1,3 TL

4.1.2 100 gram - 5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil)

1,9 TL

4.1.3 10 kilogram - 20 kilogram olanlar

2,7 TL

4.1.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)

3,9 TL

4.2 M1 Sınıfı Kütleler

 

4.2.1 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil)

1,3 TL

4.2.2 2 kilogram - 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)

2,7 TL

4.2.3 50 kilogram olanlar

4,8 TL

4.2.4 500 kilogram olanlar

11,6 TL

4.2.5 1000 kilogram olanlar

19,5 TL

4.3 F1 ve F2 Sınıfı Kütleler

 

4.3.1 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil)

3,9 TL

4.3.2 200 gram - 1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)

4,8 TL

4.3.3 2 kilogram - 20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)

5,7 TL

4.3.4 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)

9,7 TL

4.4 E2 Sınıfı Kütleler

 

4.4.1 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)

4,8 TL

4.4.2 100 gram - 1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)

5,7 TL

4.4.3 2 kilogram - 10 kilograma kadar olanlar

6,8 TL

4.4.4 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil)

9,7 TL

4.5 Karat Kütleler

28,4 TL

4.6 Kütle Setleri (Bütün sınıflar için)

50,5 TL

5 OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ

 

5.1 Sınıf I Tartı Aletleri (mekanik- elektronik)

 58,2 TL

5.2 Sınıf II Tartı Aletleri (mekanik- elektronik)

46,5 TL

5.3 Sınıf III ve Sınıf IV Tartı Aletleri

 

5.3.1 Mekanik Tartı Aletleri

 

5.3.1.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar

 

(5 kilogram dâhil)

6,8 TL

5.3.1.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram - 50 kilogram arasında olanlar

 

(50 kilogram dâhil)

10,3 TL

5.3.1.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram - 350 kilogram arasında olanlar

 

(350 kilogram dâhil)

12,4 TL

5.3.1.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram - 1500 kilogram arasında olanlar

 

(1500 kilogram dâhil)

21,4 TL

5.3.1.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram - 2900 kilogram arasında olanlar

 

(2900 kilogram dâhil)

33,4 TL

5.3.1.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram - 12.000 kilogram arasında olanlar

 

(12.000 kilogram dâhil)

45,8 TL

5.3.1.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram - 30.000 kilogram arası olanlar

 

(30.000 kilogram dâhil)

83,8 TL

5.3.1.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olanlar

  133,8 TL

5.3.2 Elektronik Tartı Aletleri

 

5.3.2.1 Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olanlar  (5 kilogram dâhil)

 23,2 TL

5.3.2.2 Maksimum kapasitesi 5 kilogram - 50 kilogram arası olanlar (50 kilogram dâhil)

 34,8 TL

5.3.2.3 Maksimum kapasitesi 50 kilogram - 350 kilogram arasında olanlar (350 kilogram dâhil)

 40,6 TL

5.3.2.4 Maksimum kapasitesi 350 kilogram - 1500 kilogram arasında olanlar (1500 kilogram dâhil)

 46,5 TL

5.3.2.5 Maksimum kapasitesi 1500 kilogram - 2900 kilogram arasında olanlar (2900 kilogram dâhil)

58,2 TL

5.3.2.6 Maksimum kapasitesi 2900 kilogram - 12.000 kilogram arasında olanlar (12.000 kilogram dâhil)

88,6 TL

5.3.2.7 Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram - 30.000 kilogram arasında olanlar (30.000 kilogram dâhil)

102,5 TL

5.3.2.8 Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olanlar

 178,6 TL

6 OTOMATİK TARTI ALETLERİ

 

6.1 Otomatik kütle belirleme terazileri

174,4 TL

6.2 Otomatik gravimetrik dolum terazileri

232,5 TL

6.3 Kesintili toplayıcılar

 232,5 TL

6.4 Sürekli toplayıcılar

290,7 TL

6.5 Ray kantarları (demiryolu ağırlık köprüsü)

290,7 TL

7 HAREKET HALİNDE BULUNAN YOL ARAÇLARI İÇİN

 

OTOMATİK TARTI ALETLERİ (AKS KANTARLARI)

195,4 TL

8 YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR

12,4 TL

9 ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER)

8,8 TL

10 HUBUBAT MUAYENE ALETLERİ

 

10.1 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil)

6,8 TL

10.2 2 kilogramdan fazla olanlar

10,3 TL

11 GAZ SAYAÇLARI

 

11.1 G6 sınıfına kadar olan sayaçlar (G6 dâhil)

6,8 TL

11.2 G10 - G25 sınıfı sayaçlar

8,6 TL

11.3 G40 - G65 sınıfı sayaçlar

13,4 TL

11.4 G100 - G160 sınıfı sayaçlar

19,5 TL

11.5 G250 - G400 sınıfı sayaçlar

24,8 TL

11.6 G650 - G1600 sınıfı sayaçlar

29,9 TL

11.7 G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar

31,6 TL

11.8 G10000 ve üstü sayaçlar

55,4 TL

11.9 G4 sınıfına kadar ön ödemeli gaz sayaçları

7,6 TL

11.10 Rotary tipi ön ödemeli gaz sayaçları

38,9 TL

12 SU SAYAÇLARI

 

12.1 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)

1,3 TL

12.2 Anma debisi (Qn) 10 m3/h - 50 m3/h olan sayaçlar (50 m3/h dâhil)

2,7 TL

12.3 Anma debisi (Qn) 50 m3/h - 100 m3/h olan sayaçlar (100 m3/h dâhil)

5,7 TL

12.4 Anma debisi (Qn) 25 m3/h’e kadar olan kombine su sayaçları (25 m3/h dâhil)

6,8 TL

12.5 Anma debisi (Qn) 25 m3/h’den fazla olan kombine su sayaçları

12,4 TL

12.6  Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e  kadar olan ön ödemeli ev tipi su sayaçları (10 m3/h dâhil)

3,9 TL

12.7 Anma debisi (Qn) 10 m3/h’den fazla olan ön ödemeli sanayi tipi su sayaçları

7,6 TL

13 AREOMETRELER

4,8 TL

14 ELEKTRİK SAYAÇLARI

 

14.1 Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları

3,9 TL

14.2 Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları

4,8 TL

14.3 Mekanik reaktif enerji sayaçları

4,8 TL

14.4 Tek fazlı etalon sayaçlar

24,8 TL

14.5 Üç fazlı etalon sayaçlar

 35,6 TL

14.6 Tek fazlı elektronik sayaçlar

3,9 TL

14.7 Üç fazlı elektronik sayaçlar

 4,8 TL

14.8 Elektronik aktif/reaktif (Kombine) sayaçlar

 30 TL

15 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

 

15.1 Akım Transformatörleri

 

15.1.1 Alçak gerilim akım transformatörleri

3,5 TL

15.1.2 Orta gerilim akım transformatörleri

35,6 TL

15.1.3 Yüksek gerilim akım transformatörleri

52,9 TL

15.2 Gerilim Transformatörleri

 

15.2.1 Primer 1200 Volt’a kadar olan transformatörler (1200 Volt dâhil)

8,8 TL

15.2.2 Primer 1200 Volt - 36000 Volt arası olan transformatörler (36000Volt dâhil)

35,6 TL

15.2.3 Primer 36000 Volt’tan yukarı olan transformatörler

177,2 TL

16 TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER

 

16.1 Taksimetre

46,5 TL

16.2 Naklimetre

14,3 TL

17 LPG SAYAÇLARI

 

17.1 LPG sayaçları  (Qmax 80 L/min’e kadar olan sayaçlar)

35,6 TL

17.2 Tanker sayaçları (Qmax 81 L/min - 500 L/min’e kadar olan sayaçlar)

55,4 TL

17.3 Depo tipi sayaçlar (Qmax 500 L/min’den  büyük sayaçlar )

109,9 TL

17.4 LPG sayaçları kontrol etalonu (Mastermetre)

45,8 TL

18 SU SATIŞ POMPALARI

18,9 TL

19 AKARYAKIT SAYAÇLARI

 

19.1 Servis tipi akaryakıt sayaçları (Qmax 120 L/min’e kadar olan sayaçlar)

36,4 TL

19.2 Tanker tipi akaryakıt sayaçları (Qmax 750 L/min’e  kadar olan sayaçlar)

57,8 TL

19.3 Depo tipi akaryakıt sayaçları (Qmax 750 L/min’den büyük olan sayaçlar için)

109,9 TL

19.4 Adblue sayaçları

37    TL

20 SÜT SAYAÇLARI

 

20.1 Tanker tipi sayaçlar

57,8 TL

20.2 Depo tipi sayaçlar

93,2 TL

21 SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ SAYAÇLARI

57,8 TL

22 SIVILARIN VEYA GAZLARIN KÜTLESEL ÖLÇÜMÜNÜ YAPAN

 

SİSTEMLER

 

22.1 Akaryakıtın kütlesel ölçümünü yapan cihazlar

57,8 TL

22.2 LPG’nin kütlesel ölçümünü yapan cihazlar

57,8 TL

23 MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE

 

KULLANILAN CİHAZLAR

9,5 TL

24 TAMİR VE AYAR İSTASYONLARI

 

24.1 Elektrik sayaçları tamir ve ayar istasyonları

 

24.1.1 Monofaze sayaçlar

110,5 TL

24.1.2 Trifaze sayaçlar

197,5 TL

24.1.3 Elektronik sayaçlar

229,2 TL

24.2 Su sayaçları tamir ve ayar istasyonları

 

24.2.1 Anma debisi Qn 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dâhil)

94,8 TL

24.2.2 Anma debisi Qn 10 m3/h’den büyük olan sayaçlar

134,4 TL

24.3 Gaz sayaçları tamir ve ayar istasyonları

252,9 TL

25 KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER

8,8 TL

26 EGZOZ GAZI ÖLÇME CİHAZLARI

 

26.1 Egzoz gazı analiz cihazı

 65,1 TL

26.2 Egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazı

39,1 TL

26.3 Egzoz gazı analiz cihazı ile egzoz gazı duman koyuluğu ölçme cihazından

 

oluşan birleşik sistemler (Kombine egzoz gazı ölçme cihazı)

104,2 TL

27 TAKOGRAF CİHAZLARI

52,1 TL

İlk, periyodik ve stok muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede belirtilen sayısına göre adet başına yukarıdaki tarifelerin;

 

0 - 20 adet için % 100’ü,

 

21 - 100 adet için % 80’i,

 

101 - 500 adet için % 70’i,

 

501 - 1000 adet için % 60’ı,

 

1000 adetten fazlası için % 40’ı

 

oranında muayene ve damgalama ücreti alınır."

 

 

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.