26 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29574

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASINDA DAĞITIM SİSTEMİ YATIRIMLARININ

DÜZENLENMESİ VE PLANLARDAKİ GERÇEKLEŞMELERİN

DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2007 tarihli ve 26396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.