26 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29574

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5971-3                                                                                           Karar Tarihi: 24/12/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 tarihli toplantısında; 3/11/2010 tarihli ve 2862 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilen Kesme Bağlama Bedellerine İlişkin Usul ve Esasların 1 inci maddesinde yer alan kesme bağlama bedellerinin yine aynı usul ve esasların 2 nci maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan 2015 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak kesme bağlama bedellerinin artırılmasına ve 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıdaki kesme bağlama bedellerinin uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Kesme-bağlama

(TL)

AG

22,3

OG

113,5