26 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29574

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5971-2                                                                                           Karar Tarihi: 24/12/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/12/2015 tarihli toplantısında; 3/11/2010 tarihli ve 2861 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilen Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esasların 2 nci maddesinde yer alan sabit bağlantı bedellerinin yine aynı Usul ve Esasların 6 ncı maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan 2015 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak sabit bağlantı bedellerinin artırılmasına ve 1/1/2016 tarihinden itibaren aşağıdaki sabit bağlantı bedellerinin uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Kurulu güç

(TL)

AG

 

0-15 kW (dahil)

75,2

15-100 kW (dahil)

172,0

100 kW üzeri

218,6

OG

 

0-400 kVA (dahil)

712,3

400 kVA üzeri

885,27