24 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29572

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6580                                                                                       Karar Tarihi: 18/12/2015

Kurul Başkanlığının 17.12.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 15.12.2015 tarih ve 32521522-103.01.03-E.29324 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kredi Alta Faktoring A.Ş.’nin Sümer Faktoring A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşme işlemi neticesinde Kredi Alta Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine

karar verilmiştir.