24 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29572

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6579                                                                                       Karar Tarihi: 18/12/2015

Kurul Başkanlığının 17.12.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 15.12.2015 tarih ve 32521522-103.01.01-E.29323 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Makro Faktoring A.Ş. ve Demir Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izinlerinin anılan Şirketlerin talepleri doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.