21 Aralık 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29569

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/9/2015 tarihli ve 29476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24 üncü madde hükmü, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitede ön lisans veya lisans öğrenimine başlamış ve normal öğrenim süresini aşmamış olan öğrenciler hakkında 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlar. Ancak, öğrencinin söz konusu hüküm uyarınca tespit edilen yarıyıl ve sınıfı, öğrencinin hâlihazırdaki yarıyıl ve sınıfının altında ise mevcut yarıyıl ve sınıf statüsü korunur ve öğrenci başarılan kredi yükü esasına göre ilerletilir.

(2) 24 üncü madde hükmü, 2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitede ön lisans veya lisans öğrenimine başlamış ve normal öğrenim süresini aşmış olan öğrenciler hakkında 2015-2016 eğitim-öğretim yılında uygulanmaz. Bu öğrencilerin, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar dönemlerinde tabi olacakları nominal kredi yükü, öğrencinin öğretim planında bulunan en yüksek nominal kredi yüküne sahip yarıyılın nominal kredi yüküdür. 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren bu öğrencilerin bulundukları yarıyıl ve sınıf, 24 üncü madde hükmüne göre belirlenir. Öğrencinin söz konusu hüküm uyarınca tespit edilen yarıyıl ve sınıfı, öğrencinin hâlihazırdaki yarıyıl ve sınıfının altında ise mevcut yarıyıl ve sınıf statüsü korunur ve öğrenci başarılan kredi yükü esasına göre ilerletilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/9/2015

29476