19 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29567

ATAMA KARARI

Dışişleri Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/657

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Büyükelçi Ali Naci KORU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

18/12/2015

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

        Ahmet DAVUTOĞLU                                  Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

                  Başbakan                                                 Dışişleri Bakanı