18 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29566

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ

SINAV VE SİCİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve geçerliliği” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Mesleki yeterlik sınavında başarısız sayılan adayların, genel yeterlik sınavı sonuçları sonraki yıllarda yapılacak mesleki yeterlik sınavları için kazanılmış hak teşkil etmez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/6/2015

29399