18 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29566

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      15 Aralık 2015

        69471265-305-14377

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

İLGİ:    a) 10/12/2015 tarihli ve 69471265-305-14176 sayılı yazımız.

             b) 10/12/2015 tarihli ve 68244839-140.03-321-673 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Aralık 2015 tarihinden itibaren Türkmenistan, İtalya, Belçika ve Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahatlere Bulgaristan, Fas ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de ilave edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Numan KURTULMUŞ

                                                                                                                                                Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            15 Aralık 2015

       68244839-140.03-332-686

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ:    a) 10/12/2015 tarihli ve 69471265-305-14176 sayılı yazınız.

             b) 10/12/2015 tarihli ve 68244839-140.03-321-673 sayılı yazımız.

             c) 15/12/2015 tarihli ve 69471265-305-14377 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Aralık 2015 tarihinden itibaren Türkmenistan, İtalya, Belçika ve Fransa’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahatlere Bulgaristan, Fas ve Amerika Birleşik Devletlerinin de ilave edilmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI