18 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29566

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5917-4                                                                                                     Karar Tarihi: 16/12/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2015 tarihli toplantısında; Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin 2011-2015 uygulama dönemi yatırım planını teşkil eden “Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas  Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” eki “Ek-1”in aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

karar verilmiştir.