18 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29566

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5917-1                                                                                                     Karar Tarihi: 16/12/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/12/2015 tarihli toplantısında; Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca 2016-2020 yıllarında geçerli olacak Brüt Kâr Marjı Tavanının % 2,38 olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.