17 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29565

YÖNETMELİK

Sermaye Piyasası Kurulundan:

BORSA İSTANBUL A.Ş. KOTASYON YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2004 tarihli ve 25502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü yürütür.