15 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29563

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      14 Aralık 2015

        69471265-305-14282

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Aralık 2015 tarihinde Bulgaristan’a gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            14 Aralık 2015

        68244839-140.02-14-679

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14/12/2015 tarihli ve 69471265-305-14282 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Aralık 2015 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI