15 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29563

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      14 Aralık 2015

        69471265-305-14286

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Aralık 2015 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            14 Aralık 2015

       68244839-140.03-328-681

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 14/12/2015 tarihli ve 69471265-305-14286 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Aralık 2015 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI