15 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29563

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başka üniversitelerin yaz okulundan alınan derslerin notları, Üniversitemizin not sistemine uygun ise aynen işlenir. Üniversitemizin not sistemine uygun değilse ve notun karşılığında kaldı olarak belirtilmiş ise öğrencinin aldığı o dersin notu kaldı olarak, geçti olarak belirtilmiş ise öğrencinin aldığı o dersin notu geçti olarak Üniversitemizin not sistemine dönüştürülerek öğrencinin başarı durum belgesine işlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2012

28293

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2013

28725