12 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29560

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNUN UYGULANMASI

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.