11 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29559

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                  10 Aralık 2015

        69471265-305-14168

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Barış, Güvenlik ve Kalkınma Adına Uluslararası İşbirliği Konferansına katılmak üzere; 11 Aralık 2015 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                        10 Aralık 2015

       68244839-140.03-319-670

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/12/2015 tarihli ve 69471265-305-14168 sayılı yazınız.

Barış, Güvenlik ve Kalkınma Adına Uluslararası İşbirliği Konferansına katılmak üzere, 11 Aralık 2015 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI