11 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29559

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                      10 Aralık 2015

        69471265-305-14167

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Barış, Güvenlik ve Kalkınma Adına Uluslararası İşbirliği Konferansına katılmak üzere; 11 Aralık 2015 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mustafa ELİTAŞ’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            10 Aralık 2015

       68244839-140.03-318-669

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 10/12/2015 tarihli ve 69471265-305-14167 sayılı yazınız.

Barış, Güvenlik ve Kalkınma Adına Uluslararası İşbirliği Konferansına katılmak üzere, 11 Aralık 2015 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Ekonomi Bakanı Mustafa ELİTAŞ’ın dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI