10 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29558

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

25 İNCİ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE

İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARI

Karar No: 10107                                                                                                       Karar Tarihi: 25.11.2015

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere izin belgesi bedelleri ile hizmet bedelleri hakkında;

MADDE 1 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınması gereken;

a) Tesis kurma uygunluk belgesi bedelinin her bin litre proje kapasitesi başına 28,42 TL,

b) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedelinin 23.670 TL,

c) Dağıtım uygunluk belgesi bedelinin 23.670 TL,

d) Dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedelinin 2.850 TL,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınması gereken;

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar için her bin litre başına 58,21 TL,

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller için her bin litre başına 23,69 TL,

c) Yakıt biyoetanolü için her bin litre başına 9,94 TL alınmasını,

MADDE 3 – Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.