10 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29558

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Yurt içinde veya dışında başka bir yükseköğretim kurumunda önlisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler, Üniversitede tam zamanlı misafir öğrenci olarak ders almak için başvurabilirler. Aynı kapsamda, öğrenciler de diğer üniversitelerden ilgili koşullara bağlı kalarak misafir öğrenci olarak ders almak için başvurabilirler. Misafir öğrenci başvuruları ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokuluna yapılır, başvurular ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/08/2013

28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/07/2014

29066

2-

15/09/2014

29120

3-

19/05/2015

29360

4-

09/07/2015

29411