8 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29556

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ OSMANLI KURUMLARI VE MEDENİYETİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2015 tarihli ve 29380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili fakülte ve enstitülerin Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen temsilcilerinden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri seçilir. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Merkez Müdürü Başkanlık eder.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

08/06/2015

29380