7 Aralık 2015 Tarihli ve 29555 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


7/12/2015 tarihli ve 29555 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.