3 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29551

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    30/11/2015

        69471265-305-13729

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Aralık 2015 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir ÜNAL’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          30/11/2015

       68244839-140.03-315-663

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13729 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Aralık 2015 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir ÜNAL’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI