3 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29551

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    30/11/2015

        69471265-305-13728

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Aralık 2015 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          30/11/2015

       68244839-140.03-314-662

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13728 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Aralık 2015 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI