3 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29551

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    30/11/2015

        69471265-305-13725

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Aralık 2015 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          30/11/2015

       68244839-140.03-311-659

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13725 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Aralık 2015 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI