3 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29551

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :   Kurullarda Görev Alacak Hükümet

               Üyeleri

GENELGE

2015/14

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararları ve genelgeler ile teşkil edilmiş olan kurul ve komisyonlarda, başkan veya üye olarak görev alacak Hükümet üyeleri ekte belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

31/08/2015 tarihli ve 29461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015/8 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                               Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                          Başbakan

 

Eki için tıklayınız