3 Aralık 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29551

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    30/11/2015

        69471265-305-13723

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Aralık 2015 tarihinde Azerbaycan’a gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          30/11/2015

        68244839-140.02-13-657

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13723 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Aralık 2015 tarihinde Azerbaycan’a gidecek olan Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                             CUMHURBAŞKANI