2 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29550

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK

SINIFI EĞİTİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/11/2011 tarihli ve 28113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Başlangıç düzeyindeki program öğrencilerinin kış dönemi yeterlik sınavı hakkı yoktur. Derse devam koşulunu sağlayan başlangıç düzey öğrencileri, yıl ortalamaları 70 ve üzeri olduğu takdirde bahar dönemi yeterlik sınavına girebilirler. Bahar dönemi yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler yaz döneminde eğitimlerine devam ederler ve yıl sonu ortalamaları 60 olduğu takdirde yaz dönemi yeterlik sınavına girebilirler. Ortalamaları tutmayanların ya da yaz dönemi sınavında başarılı olamayanların güz dönemi sınav hakkı saklıdır.”  

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.