2 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29550

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5897                                                                                            Karar Tarihi: 26/11/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/11/2015 tarihli toplantısında; 20/11/2014 tarihli ve 5311-3 sayılı Kurul Kararı ile 01/04/2015-31/03/2016 tarihlerinde uygulanmasına karar verilen 18/04/2012 tarihli ve 3791 sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesi birinci fıkrasında yer alan depolama tarifelerinin, ikinci fıkrada yer alan güncellenme yöntemi kullanılarak 01/04/2016-31/03/2017 dönemi için uygulanmasına devam edilmesine,

karar verilmiştir.