2 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29550

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6544                                                                                          Karar Tarihi: 26/11/2015

Kurul Başkanlığının 25.11.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 24.11.2015 tarih ve 20008792-101.01.05[39]-E.27574 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

ING Bank A.Ş. tarafından;

- Risk grubunda yer alan şirketlere bilgi teknolojileri alanında destek/danışmanlık hizmeti verilmesine,

-  Yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik olarak, dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması hususlarında destek/danışmanlık hizmeti verilmesine

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine karar verilmiştir.