2 Aralık 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29550

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2015/113

İşyeri                   :  Asisttep Bilgi İşlem ve Otomasyon İş Ortaklığı

                                İzmir Cad. No:36/6 Kızılay/ANKARA

SGK Sicil No      :  1267659.007

Tespiti İsteyen    :  Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

İnceleme              :  Asisttep Bilgi İşlem ve Otomasyon İş Ortaklığı'nda Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde yapılan işlerin "sağlıkla ilgili tıbbı kayıt işleri" olması nedeniyle, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı "Sağlık ve sosyal hizmetler" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Asisttep Bilgi İşlem ve Otomasyon İş Ortaklığı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 17 sıra numaralı "Sağlık ve sosyal hizmetler" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.