1 Aralık 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29549

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                              30 Kasım 2015

        69471265-305-13704

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türkiye-Katar I. Yüksek Stratejik Komite Toplantısına katılmak üzere; 1 Aralık 2015 tarihinde Katar’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir ÜNAL’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                                            Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    30 Kasım 2015

       68244839-140.03-302-646

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 30/11/2015 tarihli ve 69471265-305-13704 sayılı yazınız.

Türkiye-Katar I. Yüksek Stratejik Komite Toplantısına katılmak üzere, 1 Aralık 2015 tarihinde Katar’a gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı Mahir ÜNAL’ın dönüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI